EBC/2014/31

  1. Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31), 18.7.2014.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (wersja przekształcona) (EBC/2013/4)  (EBC/2013/4), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 23.
    2. Wytyczne EBC z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/12), Dz.U. L 166 z 5.6.2014, str. 42.