ECB/2014/31

  1. Richtsnoer van de ECB 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2013 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (herschikking)(ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 23.
    2. Richtsnoer van de ECB van 12 maart 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/4 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9  (ECB/2014/12), PB L 166 van 5.6.2014, blz. 42.