ECB/2014/31

  1. ECB Pamatnostādne (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne ( 2013. gada 20. marts ) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OV L 95, 5.4.2013, 23. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (2014. gada 12. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/4 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OV L 166, 5.6.2014, 42. lpp..