ECB/2014/31

  1. 2014 m. liepos 9 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 2014 7 18.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2013 m. kovo 20 d. ECB gairės dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (nauja redakcija) (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OL L 95, 2013 4 5, p. 23.
    2. 2014 m. kovo 12 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/12), OL L 166, 2014 6 5, p. 42.