EKB/2014/31

  1. Az rorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló 2014. július 9-i EKBi iránymutatás  (EKB/2014/31), 2014.7.18.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló 2013. március 20-i EKBi iránymutatás (átdolgozott változat) (EKB/2013/4), HL L 95., 2013.4.5., 23. o.
    2. Az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/4 iránymutatás, valamint az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról 2014. március 12- i EKBi iránymutatás (EKB/2014/12), HL L 166., 2014.6.5., 42. o.