Menu

EKP/2014/31

  1. EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 9. juuli 2014 (EKP/2014/31), 18.7.2014.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (EKP/2013/4), 20. märts 2013 (EKP/2013/4), ELT L 95, 5.4.2013, lk 23.
    2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/4 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, 12. märts 2014 (EKP/2014/12), ELT L 166, 5.6.2014, lk 42.