ECB/2014/31

  1. ECB's retningslinje af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/31), 18.7.2014.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2013/4) (ECB/2013/4), EUT L 95 af 5.4.2013, s. 23.
    2. ECBs retningslinje af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/4 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (ECB/2014/12), EUT L 166 af 5.6.2014, s. 42.