Menu

ECB/2014/31

  1. Obecné zásady ECB ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění) (ECB/2014/31), 18. 7. 2014.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (přepracované znění), ECB/2013/4 (ECB/2013/4), Úř. věst. L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
    2. Obecné zásady ECB ze dne 12. března 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/4 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2014/12), Úř. věst. L 166, 5. 6. 2014, s. 42.