Menu

ECB/2014/15

 1. ECB:s riktlinje av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (omarbetning) (ECB/2014/15), EUT L 340, 26.11.2014, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning)  (ECB/2007/9), EUT L 341, 27.12.2007, s. 1.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 6 februari 2003 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2003/2), EUT L 241, 26.9.2003, s. 1.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 30 juli 2002 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena vid de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2002/5), EGT L 220, 15.8.2002, s. 67.
   2. ECB:s riktlinje av den 13 februari 2004 om ändring av riktlinje ECB/2003/2 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2004/1), EUT L 83, 20.3.2004, s. 29.
   3. ECB:s riktlinje av den 15 februari 2005 om ändring av riktlinje ECB/2003/2 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2005/4), EUT L 109, 29.4.2005, s. 6.
   4. Inofficiell konsoliderad text [3 a) - c)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 17.2.2005.
   5. Rättelse till ECB:s riktlinje av den 1 augusti 2007 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning) (ECB/2007/9) , EUT L 84, 26.3.2008, s. 393.
  2. ECB:s riktlinje av den 19 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning)  (ECB/2008/31), EUT L 53, 26.2.2009, s. 76.
  3. ECB:s riktlinje av den 4 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader  (ECB/2009/23), EUT L 16, 21.1.2010, s. 6.
  4. ECB:s riktlinje av den 25 augusti 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader  (ECB/2011/13), EUT L 228, 3.9.2011, s. 37.
  5. Riktlinje ECB/2007/9. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 14.9.2012.