Menu

ECB/2014/15

 1. Smernica ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), UL L 340, 26. 11. 2014, str. 1.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)  (ECB/2007/9), UL L 341, 27. 12. 2007, str. 1.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 6. februarja 2003 o nekaterih statističnih zahtevah ECB za poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2003/2), UL L 241, 26. 9. 2003, str. 1.
   2. Smernica ECB z dne 13. februarja 2004 o spremembah Smernice ECB/2003/2 o nekaterih zahtevah ECB za statistično poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2004/1), UL L 83, 20. 3. 2004, str. 29.
   3. Smernica ECB z dne 15. februarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2003/2 o nekaterih zahtevah ECB za statistično poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2005/4), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 6.
   4. Popravek Smernice ECB z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2007/9) , UL L 84, 26. 3. 2008, str. 393.
  2. Smernica ECB z dne 19. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)  (ECB/2008/31), UL L 53, 26. 2. 2009, str. 76.
  3. Smernica ECB z dne 4. decembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov  (ECB/2009/23), UL L 16, 21. 1. 2010, str. 6.
  4. Smernica ECB z dne 25. avgusta 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov  (ECB/2011/13), UL L 228, 3. 9. 2011, str. 37.
  5. Smernica ECB/2007/9. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 14. 9. 2012.