ECB/2014/15

 1. Usmernenie ECB zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (prepracované znenie) (ECB/2014/15), Ú. v. EÚ L 340, 26. 11. 2014, s. 1.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2007/9), Ú. v. EÚ L 341, 27. 12. 2007, s. 1.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 6. februára 2003 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2003/2), Ú. v. EÚ L 241, 26. 9. 2003, s. 1.
   2. Usmernenie ECB z 13. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/1), Ú. v. EÚ L 83, 20. 3. 2004, s. 29.
   3. Usmernenie ECB z 15. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2005/4), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 6.
   4. Korigendum k usmerneniu ECB z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie) (ECB/2007/9), Ú. v. EÚ L 84, 26. 3. 2008, s. 393.
  2. Usmernenie ECB z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie)  (ECB/2008/31), Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2009, s. 76.
  3. Usmernenie ECB zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov  (ECB/2009/23), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2010, s. 6.
  4. Usmernenie ECB z 25. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov  (ECB/2011/13), Ú. v. EÚ L 228, 3. 9. 2011, s. 37.
  5. Usmernenie ECB/2007/9. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 14. 9. 2012.