Menu

BCE/2014/15

 1. Orientarea BCE din 4 aprilie 2014 privind statisticile monetare și financiare (reformare) (BCE/2014/15), JO L 340, 26.11.2014, p. 1.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientare a BCE din 1 august 2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)  (BCE/2007/9), JO L 341, 27.12.2007, p. 1.
   1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 6 februarie 2003 privind anumite cerințe de raportare statistică stabilite de Banca Centrală Europeană și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare (BCE/2003/2), JO L 241, 26.9.2003, p. 1.
   2. Orientarea BCE din 13 februarie 2004 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale BCE și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare  (BCE/2004/1), JO L 83, 20.3.2004, p. 29.
   3. Orientarea BCE din 15 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale BCE și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare  (BCE/2005/4), JO L 109, 29.4.2005, p. 6.
   4. Rectificare la Orientarea BCE din 1 august 2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare) (BCE/2007/9), JO L 84, 26.3.2008, p. 393.
  2. Orientarea BCE din 19 decembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară și statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)  (BCE/2008/31), JO L 53, 26.2.2009, p. 76.
  3. Orientarea BCE din 4 decembrie 2009 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare  (BCE/2009/23), JO L 16, 21.1.2010, p. 6.
  4. Orientarea BCE din 25 august 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare  (BCE/2011/13), JO L 228, 3.9.2011, p. 37.
  5. Orientarea BCE/2007/9. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 14.9.2012.