ECB/2014/15

 1. Richtsnoer van de ECB van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (herschikking) (ECB/2014/15), PB L 340 van 26.11.2014, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)  (ECB/2007/9), PB L 341 van 27.12.2007, blz. 1.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2003/2), PB L 241 van 26.9.2003, blz. 1.
    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 30 juli 2002 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2002/5), PB L 220 van 15.8.2002, blz. 67.
   2. Richtsnoer van de ECB van 13 februari 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2004/1), PB L 83 van 20.3.2004, blz. 29.
   3. Richtsnoer van de ECB van 15 februari 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2005/4), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 6.
   4. Inofficiële geconsolideerde tekst [3 a) - c)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 17.2.2005.
   5. Rectificatie van het richtsnoer van de ECB van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking) (ECB/2007/9), PB L 84 van 26.3.2008, blz. 393.
  2. Richtsnoer van de ECB van 19 december 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)  (ECB/2008/31), PB L 53 van 26.2.2009, blz. 76.
  3. Richtsnoer van de ECB van 4 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten  (ECB/2009/23), PB L 16 van 21.1.2010, blz. 6.
  4. Richtsnoer van de ECB van 25 augustus 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten  (ECB/2011/13), PB L 228 van 3.9.2011, blz. 37.
  5. Richtsnoer ECB/2007/9. Onofficiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst, 14.9.2012.