Menu

ECB/2014/15

 1. ECB Pamatnostādne (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2014/15), OV L 340, 26.11.2014, 1. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta)  (ECB/2007/9), OV L 341, 27.12.2007, 1. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2003. gada 6. februāris) par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas informāciju monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2003/2), OV L 241, 26.9.2003, 1. lpp..
   2. ECB Pamatnostādne (2004. gada 13. februāris), ar kuru groza Pamatnostādni ECB/2003/2 par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas informāciju monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2004/1), OV L 83, 20.3.2004, 29. lpp..
   3. ECB pamatnostādne (2005. gada 15. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/2 par dažām ECB statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas datus monetārās un banku statistikas jomā (ECB/2005/4), OV L 109, 29.4.2005, 6. lpp..
   4. Labojums ECB Pamatnostādnē (2007. gada 1. augusts) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta) (ECB/2007/9) , OV L 84, 26.3.2008, 393. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2008. gada 19. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/31), OV L 53, 26.2.2009, 76. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (2009. gada 4. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku  (ECB/2009/23), OV L 16, 21.1.2010, 6. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (2011. gada 25. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku  (ECB/2011/13), OV L 228, 3.9.2011, 37. lpp..
  5. Pamatnostādne ECB/2007/9. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs., 14.9.2012.