Menu

ECB/2014/15

 1. 2014 m. balandžio 4 d. ECB gairės dėl pinigų ir finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2014/15), OL L 340, 2014 11 26, p. 1.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2007 m. rugpjūčio 1 d. ECB gairės dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija)  (ECB/2007/9), OL L 341, 2007 12 27, p. 1.
   1. Nebegalioja: 2003 m. vasario 6 d. ECB gairės dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2003/2), OL L 241, 2003 9 26, p. 1.
   2. 2004 m. vasario 13 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2004/1), OL L 83, 2004 3 20, p. 29.
   3. 2005 m. vasario 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos (ECB/2005/4), OL L 109, 2005 4 29, p. 6.
    1. 2005 m. vasario 15 d. ECB gairių, iš dalies keičiančių Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos, klaidų ištaisymas (ECB/2005/4), OL L 301, 2007 11 20, p. 28.
   4. 2007 m. rugpjūčio 1 d. ECB gairių dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija) klaidų ištaisymas (ECB/2007/9) , OL L 84, 2008 3 26, p. 393.
  2. 2008 m. gruodžio 19 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (naują redakciją)  (ECB/2008/31), OL L 53, 2009 2 26, p. 76.
  3. 2009 m. gruodžio 4 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (ECB/2009/23), OL L 16, 2010 1 21, p. 6.
  4. 2011 m. rugpjūčio 25 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos  (ECB/2011/13), OL L 228, 2011 9 3, p. 37.
  5. Gairės ECB/2007/9. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2012 9 14.