Menu

EKP/2014/15

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2014, raha- ja rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2014/15), EUVL L 340, 26.11.2014, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä elokuuta 2007, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (uudelleenlaaditut suuntaviivat) (EKP/2007/9), EUVL L 341, 27.12.2007, s. 1.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2003/2), EUVL L 241, 26.9.2003, s. 1.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2002/5), EYVL L 220, 15.8.2002, s. 67.
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 13 päivänä helmikuuta 2004, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2003/2 muuttamisesta (EKP/2004/1), EUVL L 83, 20.3.2004, s. 29.
   3. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä helmikuuta 2005, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2003/2 muuttamisesta (EKP/2005/4), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 6.
   4. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [3 a)-c)], 17.2.2005.
   5. Oikaistaan EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä elokuuta 2007, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (uudelleenlaaditut suuntaviivat) (EKP/2007/9) , EUVL L 84, 26.3.2008, s. 393.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 (uudelleenlaaditut suuntaviivat) muuttamisesta  (EKP/2008/31), EUVL L 53, 26.2.2009, s. 76.
  3. EKP:n suuntaviivat, annettu 4 päivänä joulukuuta 2009, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2009/23), EUVL L 16, 21.1.2010, s. 6.
  4. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta  (EKP/2011/13), EUVL L 228, 3.9.2011, s. 37.
  5. Suuntaviivat EKP/2007/9. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti. , 14.9.2012.