EKP/2014/15

 1. EKP suunis rahandus- ja finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 4. aprill 2014 (EKP/2014/15), ELT L 340, 26.11.2014, lk 1.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine), 1. august 2007 (EKP/2007/9), ELT L 341, 27.12.2007, lk 1.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis teatavate EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta ja riikide keskpankade poolt rahandus- ja pangandusstatistika andmete esitamise korra kohta, 6.02.2003 (EKP/2003/2), ELT L 241, 26.9.2003, lk 1.
   2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/2 teatavate EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta ja riikide keskpankade poolt rahandus- ja pangandusstatistika andmete esitamise korra kohta, 13.02.2004 (EKP/2004/1), ELT L 83, 20.3.2004, lk 29.
   3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/2 EKP statistilise aruandluse nõuete kohta ja riikide keskpankade statistilise teabe aruandluse korra kohta rahandus- ja pangandusstatistika valdkonnas, 15. veebruar 2005 (EKP/2005/4), ELT L 109, 29.4.2005, lk 6.
   4. EKP 1. augusti 2007. aasta suunise (rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)) parandus (EKP/2007/9), ELT L 84, 26.3.2008, lk 393.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine), 19. detsember 2008  (EKP/2008/31), ELT L 53, 26.2.2009, lk 76.
  3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta, 4. detsember 2009  (EKP/2009/23), ELT L 16, 21.1.2010, lk 6.
  4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta, 25. august 2011 (EKP/2011/13), ELT L 228, 3.9.2011, lk 37.
  5. Suunis EKP/2007/9. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt, 14.9.2012.