ECB/2014/15

 1. Obecné zásady ECB ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (přepracované znění) (ECB/2014/15), Úř. věst. L 340, 26. 11. 2014, s. 1.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9), Úř. věst. L 341, 27. 12. 2007, s. 1.
   1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 6. února 2003 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2003/2), Úř. věst. L 241, 26. 9. 2003, s. 1.
   2. Obecné zásady ECB ze dne 13. února 2004, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2004/1), Úř. věst. L 83, 20. 3. 2004, s. 29.
   3. Obecné zásady ECB ze dne 15. února 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/2 o některých požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech používaných národními centrálními bankami při vykazování statistických informací v oblasti měnové a bankovní statistiky (ECB/2005/4), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 6.
   4. Oprava obecných zásad ECB ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9) , Úř. věst. L 84, 26. 3. 2008, s. 393.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 19. prosince 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění)  (ECB/2008/31), Úř. věst. L 53, 26. 2. 2009, s. 76.
  3. Obecné zásady ECB ze dne 4. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů  (ECB/2009/23), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2010, s. 6.
  4. Obecné zásady ECB ze dne 25. srpna 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů  (ECB/2011/13), Úř. věst. L 228, 3. 9. 2011, s. 37.
  5. Obecné zásady ECB/2007/9. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie , 14. 9. 2012.