ECB/2014/13

  1. Rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188, 20.6.2014, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (konsoliderad version)