ECB/2014/13

  1. Priporočilo za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani ECB (ECB/2014/13)  (ECB/2014/13), UL C 188, 20. 6. 2014, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (prečiščena različica)