ECB/2014/13

  1. Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), Ú. v. EÚ C 188, 20. 6. 2014, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (konsolidované znenie)