BCE/2014/13

  1. Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (BCE/2014/13) (BCE/2014/13), JO C 188, 20.6.2014, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (versiune consolidată)