ECB/2014/13

  1. Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), PB C 188 van 20.6.2014, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Verordening (EG) n r. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (geconsolideerde versie)