BĊE/2014/13

  1. Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-BĊE (BĊE/2014/13) (BĊE/2014/13), ĠU C 188, 20.6.2014, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (verżjoni konsolidata)