Menu

ECB/2014/13

  1. Ieteikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (ECB/2014/13)  (ECB/2014/13), OV C 188, 20.6.2014, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka