EKB/2014/13

  1. Az EKB által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti ajánlás (EKB/2014/13) (EKB/2014/13), HL C 188., 2014.6.20., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács 2533/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (egységes szerkezetbe foglalt változat)