Menu

ECB/2014/13

  1. Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om ECB's indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188 af 20.6.2014, s. 1.

      Læs mere

       
      Rådets forordning (EF) Nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (konsolideret tekst)