ECB/2014/13

  1. Doporučení pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), Úř. věst. C 188, 20. 6. 2014, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (konsolidované znění)