ЕЦБ/2014/13

  1. Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от ЕЦБ  (ЕЦБ/2014/13), OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (консолидиран текст)