Menu

CON/2014/9

  1. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE  (CON/2014/9), 5.2.2014.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE şi 2009/110/CE şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE