Menu

CON/2014/10

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner  (CON/2014/10), EUT C 193, 5.2.2014, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (COM/2013/0550)