Menu

CON/2014/10

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2014/10), Ú. v. EÚ C 193, 5. 2. 2014, s. 2.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (COM/2013/0550)