Menu

CON/2014/10

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas  (CON/2014/10), OL C 193, 2014 2 5, p. 2.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas