Menu

CON/2014/10

  1. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (CON/2014/10), SL C 193, 5.2.2014., str. 2.

       
      Prijedlog uredbe europskog parlamenta i vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (COM/2013/0550)