Menu

CON/2014/10

  1. EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista  (CON/2014/10), EUVL C 193, 5.2.2014, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista (COM/2013/0550)