Menu

CON/2014/10

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (CON/2014/10), EUT C 193 af 5.2.2014, s. 2.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-parlamentets og rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (COM/2013/0550)