Menu

CON/2014/3

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia o odklade termínu prechodu na systém SEPA  (CON/2014/3), Ú. v. EÚ C 80, 19. 3. 2014, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (COM(2013) 937)