Menu

CON/2014/3

  1. Udtalelse om et forslag til en forordning om udsættelse af datoen for omstillingen til SEPA (CON/2014/3), EUT C 80 af 19.3.2014, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer (KOM(2013) 937)