Menu

CON/2014/2

  1. Opinjoni dwar proposta għal regolament dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (CON/2014/2), ĠU C 113, 15.4.2014, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji