Menu

CON/2014/2

  1. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2014/2), HL C 113., 2014.4.15., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlameti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat