Menu

CON/2014/2

  1. Lausunto ehdotuksesta asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä (CON/2014/2), EUVL C 113, 15.4.2014, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä