Menu

CON/2013/77

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (CON/2013/77), Ú. v. EÚ C 51, 22. 2. 2014, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami