Menu

ECB/2013/23

 1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/23), OV L 57, 7.1.2014, 12. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2009. gada 31. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (pārstrādātā redakcija)  (ECB/2009/20), OV L 228, 1.9.2009, 25. lpp..
   1. uz sākumu: ECB pamatnostādne (2005. gada 17. februāris) par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2005/5), OV L 109, 29.4.2005, 81. lpp..
   2. ECB Pamatnostādne (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2006/2), OV L 40, 11.2.2006, 32. lpp..
   3. ECB pamatnostādne (2006. gada 18. decembris) ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām un statistiskās informācijas apmaiņas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2006/27), OV C 17, 25.1.2007, 1. lpp..
   4. ECB Pamatnostādne (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2007/14), OV L 311, 29.11.2007, 49. lpp..
   5. ECB Pamatnostādne (2008. gada 5. septembris), ar ko groza 2005. gada 17. februāra Pamatnostādni ECB/2005/5 par ECB statistikas ziņošanas prasībām un statistikas informācijas sniegšanas procedūrām Eiropas Centrālo banku sistēmā valdības finanšu statistikas jomā (ECB/2008/7), OV L 276, 17.10.2008, 32. lpp..
   6. Neoficiāls konsolidēts teksts [2 a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs , 1.10.2008.