Menu

ECB/2013/24

 1. ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2013/24), EUT L 2, 7.1.2014, s. 34.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 november 2002 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2002/7), EGT L 334, 11.12.2002, s. 24.
  2. ECB:s riktlinje av den 17 november 2005 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2005/13), EUT L 30, 2.2.2006, s. 1.
  3. ECB:s riktlinje av den 20 april 2006 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2006/6), EUT L 115, 28.4.2006, s. 46.
  4. ECB:s riktlinje av den 15 november 2007 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2007/13), EUT L 311, 29.11.2007, s. 47.
  5. ECB:s riktlinje av den 26 augusti 2008 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om ECB:s krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper  (ECB/2008/6), EUT L 259, 27.9.2008, s. 12.
  6. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - e)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 1.10.2008.