Menu

ECB/2013/24

 1. Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov (ECB/2013/24), Ú. v. EÚ L 2, 7. 1. 2014, s. 34.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. novembra 2002 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2002/7), Ú. v. ES L 334, 11. 12. 2002, s. 24.
  2. Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2005/13), Ú. v. EÚ L 30, 2. 2. 2006, s. 1.
  3. Usmernenie ECB z 20. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2006/6), Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006, s. 46.
  4. Usmernenie ECB z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov (ECB/2007/13), Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007, s. 47.
  5. Usmernenie ECB z 26. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov  (ECB/2008/6), Ú. v. EÚ L 259, 27. 9. 2008, s. 12.
  6. Neoficiálne úplné znenie [1 a) - e)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 1. 10. 2008.