Menu

BCE/2013/24

 1. Orientarea BCE din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2013/24), JO L 2, 7.1.2014, p. 34.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 noiembrie 2002 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2002/7), JO L 334, 11.12.2002, p. 24.
  2. Orientarea BCE din 17 noiembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2005/13), JO L 30, 2.2.2006, p. 1.
  3. Orientarea BCE din 20 aprilie 2006 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2006/6), JO L 115, 28.4.2006, p. 46.
  4. Orientarea BCE din 15 noiembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2007/13), JO L 311, 29.11.2007, p. 47.
  5. Orientarea BCE din 26 august 2008 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2008/6), JO L 259, 27.9.2008, p. 12.
  6. Text consolidat neoficial [1 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene, 1.10.2008.