Menu

EBC/2013/24

 1. Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/24), Dz.U. L 2 z 7.1.2014, str. 34.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych (EBC/2002/7), Dz.U. L 334 z 11.12.2002, str. 24.
  2. Wytyczne EBC z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2005/13), Dz.U. L 30 z 2.2.2006, str. 1.
  3. Wytyczne EBC z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2006/6), Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 46.
  4. Wytyczne EBC z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2007/13), Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 47.
  5. Wytyczne EBC z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2002/7 w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2008/6), Dz.U. L 259 z 27.9.2008, str. 12.
  6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1 a) - e)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich , 1.10.2008.