ECB/2013/24

 1. Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (herschikking) (ECB/2013/24), PB L 2 van 7.1.2014, blz. 34.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 november 2002 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2002/7), PB L 334 van 11.12.2002, blz. 24.
  2. Richtsnoer van de ECB van 17 november 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2005/13), PB L 30 van 2.2.2006, blz. 1.
  3. Richtsnoer van de ECB van 20 april 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2006/6), PB L 115 van 28.4.2006, blz. 46.
  4. Richtsnoer van de ECB van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2007/13), PB L 311 van 29.11.2007, blz. 47.
  5. Richtsnoer van de ECB van 26 augustus 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2008/6), PB L 259 van 27.9.2008, blz. 12.
  6. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - e)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 1.10.2008.