Menu

BĊE/2013/24

 1. Linja gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2013/24), ĠU L 2, 7.1.2014, pġ. 34.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linji ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Novembru, 2002 dwar ir-rappurtar ta’ l-istatistika meħtieġ mill-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull tliet xhur (BĊE/2002/7), ĠU L 334, 11.12.2002, pġ. 24.
  2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-17 ta' Novembru, 2005 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2005/13), ĠU L 30, 2.2.2006, pġ. 1.
  3. Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-20 ta' April, 2006, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2006/6), ĠU L 115, 28.4.2006, pġ. 46.
  4. Linja Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Novembru 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2007/13), ĠU L 311, 29.11.2007, pġ. 47.
  5. Linja Gwida tal-BĊE tas-26 ta' Awwissu 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' l-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2008/6), ĠU L 259, 27.9.2008, pġ. 12.