Menu

ECB/2013/24

 1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2013/24), OV L 2, 7.1.2014, 34. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2002. gada 21. novembris) par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (ECB/2002/7), OV L 334, 11.12.2002, 24. lpp..
  2. ECB pamatnostādne (2005. gada 17. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (ECB/2005/13), OV L 30, 2.2.2006, 1. lpp..
  3. ECB pamatnostādne (2006. gada 20. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (ECB/2006/6), OV L 115, 28.4.2006, 46. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (2007. gada 15. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2007/13), OV L 311, 29.11.2007, 47. lpp..
  5. ECB Pamatnostādne (2008. gada 26. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par ECB statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2008/6), OV L 259, 27.9.2008, 12. lpp..
  6. Neoficiāls konsolidēts teksts [1 a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs , 1.10.2008.